Az ”angol” és a ”bécsi” mechanika közötti különbség

Sokszor találkozunk a kérdéssel, hogy mi a különbség az angol és a bécsi mechanikás zongorák között. Az alábbi cikkben megpróbálunk erre pontos választ adni:

Az angol mechanikás szerkezet nevét feltalálójáról kapta. Sebastian Erard párizsi zongoragyáros 1821-ben készítette el a kettős ismétlő szerkezetet. Ennek a szerkezetnek számos előnye van az előtte ugyancsak elterjedten használt bécsi mechanikával szemben.

A bécsi mechanikát 1770-ben egy Andreas Streicher nevezetű bécsi mester találta fel. A szerkezet félévszázados egyeduralmát az új Erard mechanika főleg repetációs készségével döntötte meg.

Zongora tágas nappaliban

A bécsi szerkezet csak úgy teszi lehetővé a sűrű egymásutáni hangismétlést, ha a kalapácsot minden ütés után eredeti helyzetébe engedjük. Ez azt jelenti, hogy a billentyűt 10 mm magasra kell visszaengednünk. Az Erard szerkezetnél elegendő a billentyűt 2-3 mm-t visszaengedni a következő hang megszólaltatásához. Érthető tehát, hogy Sebastian Erard találmánya gyorsabb egymásutáni hangindításra – repetálásra – képes. Ez teljesen megváltoztatta a zongoragyártást.

A bécsi vagy német mechanikának alapvető sajátossága, hogy minden egyes kalapács egy-egy billentyűkarra van felszerelve és azzal oszthatatlan egységet alkot. Szemben az angol mechanikával, amelynél a kalapácssor a billentyűtől függetlenül van elhelyezve. A billentyű és a kalapács csak közvetve kapcsolódik az u.n. glid-ben lévő lökőnyelven keresztül. Ebből adódik, hogy míg a bécsi mechanikás zongora kalapácsa csúszó ütést mér a húrra, ugyanakkor az angol mechanikás zongora kalapácsa a húrnak mindig egy és ugyanazon pontját üti meg.

Ez a tulajdonság két szempontból is fontos.

Elmaradhat a kalapácsfejről a kopásállósága miatt használt szarvasbőr, ezáltal könnyebb az intonálás és javul a zongora hangja. A másik nem kevésbé fontos szempont, hogy az ütéspontot tökéletesebben lehet beállítani, ami ugyancsak a hangképzésben jelent sokat.

A szerkezet további előnye, hogy a kiváltást pontosabban, egyenletesebben lehet beállítani, ezáltal egyenletes lesz a billentyűk hangereje. 

A bécsi mechanika nehezebben jár, mint az angol szerkezet, nem eléggé érzékeny a billentése, ezek a hátrányok tették elavulttá ezt a mechanikát. Bécsi mechanikás zongorákat már körülbelül 80 éve nem gyártanak. Fontos még megjegyezni, hogy bécsi vagy angol mechanikáról csak zongorák esetében beszélünk, pianínóknál ez a különbség nincs.